Fåglar

Fåglar

Anddrake

295 x 195 mm

Rödhake i snö

180 x 280 mm

Andhona

295 x 200 mm

Frusen rödhake (privat ägo)

200 x 275 mm

Rödhake på hösten

197 x 288 mm

Viggpar

266 x 166 mm

Blåmes

197 x 250 mm

Måsmammamed ungar, Hyllsjön

345 x 255 mm

Skärfläcka i Hanöbukten

290 X 260 mm

Stjärtmesar

290 x 360 mm