Kommande utställningar

Kommande utställningar

  • Bergumsdagen 5/5-24 i Källarvinden på Bergums Lantgård
  • Konstlandskapet på Öland, 9-12/5-24 Tiondeladan och Galleri Kårehamn
  • Galleri Kårehamn , Öland 1-7/7-24
  • Stenhallen Borgholm, 23-29/8-24
  • Ölands Skördefest 24-27/10-24 i Tiondeladan
  • Dessutom hoppas jag på såväl skördefest som Julmarknad i Bergum i år.Himmelsberga Lilla Hallen

4-17/8 2023

My Art Gallery Kårehamn , Öland 18-24/7 2022